Počet objektů v databázi:

Kapličky...Kříže........
Plastiky.....Boží muka..

Kliknutím přejdete k jednotlivým MČ

BohuniceLíšeň
BosonohyMaloměřice
Brno-jihMedlánky
Brno-severNový Lískovec
Brno-středOřešín
BystrcŘečkovice
ČernoviceSlatina
ChrliceStarý Lískovec
IvanoviceTuřany
JehniceÚtěchov
JundrovVinohrady
KohoutoviceŽabovřesky
KomínŽebětín
KníničkyŽidenice
Královo Pole

Kapličky, kříže a boží muka

jsou nejčastějšími příklady objektů, které souhrnně nazýváme drobná sakrální architektura. Nacházíme je jak v intravilánech obcí, tak i ve volné krajině. Na těchto stránkách máte možnost seznámit se s těmi, které se nacházejí v jednotlivých městských částech Statutárního města Brna.

Drobné sakrální stavby jsou zakotveny ve struktuře krajiny dvojím způsobem. Buď byly postaveny na místech odedávna významných a staly se symbolem jejich paměti, nebo nově zdůraznily význam místa, na němž byly postaveny, a staly se tak upomínkou událostí, jež neměly upadnout v zapomenutí. Tak, či onak – nebo oběma způsoby současně – staly se tlumočníky paměti krajiny. 1)

Přestože jejich počet oproti situaci před rokem 1948 povážlivě poklesl, dochoval se nám do dnešní doby poměrně rozsáhlý soubor těchto dokladů vztahu člověka k Bohu i krajině, jejíž jsou tyto stavby už po staletí neodmyslitelnou součástí. Naštěstí po roce 1989 došlo k renesanci zájmu o tyto památky, a tak je jich dnes v Brně většina zásluhou péče magistrátu, jednotlivých městských částí a farností v dobrém stavu.

Dokonce i za prvních několik měsíců, po které jsem pořizoval fotografie pro tyto stránky, byla opravena zhruba desítka objektů. Musím však dodat, že ne všechny zcela odborně a s ohledem na jejich historickou podstatu.

Nalezení a dokumentace všech objektů drobné sakrální architektury na území Brna se ukázaly jako úkol časově výrazně náročnější, než jsem předpokládal. Nejsnáze se mi hledaly objekty památkově chráněné, o nichž bylo také nejjednodušší získat dostatek informací. Při hledání těch ostatních (a těch je většina) jsem se snažil doptat místních obyvatel nebo je hledat podle mapy. Bohužel, v současných mapách jsou vyznačeny, pokud vůbec, velmi nedůsledně. Proto se jako vhodnější ukázalo použití map starších, především pak tzv. topografických sekcí 1:25 000 z období první republiky, map vojenských mapování a podrobné mapy Brna z roku 1839. Použití starých map přineslo také další zajímavé zjištění, a sice, že poměrně velká část objektů je starších (resp. že na témže místě stávala obdobná stavba již dříve), než by se dalo usuzovat z letopočtu, který je na nich uveden.

Přes veškerou moji snahu (po Brně jsem při hledání těchto památek najezdil na kole bezmála 2 000 km) se mohlo docela dobře stát, že některý objekt mojí pozornosti unikl. Proto budu velmi rád za každé Vaše upozornění či doplnění. Vděčný budu také za informace o objektech, které již zanikly.

1) P. Klvač, L. Musil in Veronica 5/2003