Moravské hrady a zámky
na unikátních fotografiích z roku 1888

Co zde najdete?

Na těchto internetových stránkách máte příležitost prohlédnout si 235 jedinečných fotografií moravských hradů, zámků a některých dalších objektů. Proč jedinečných? Tento rozsáhlý soubor fotografií byl pořízen před bezmála 120 lety v roce 1888. Zvláště cenná jsou tedy vyobrazení těch objektů, které byly později výrazně přestavěny (Bouzov, Zlín), a dále interiérů dnes vesměs výrazně změněných. Dále je zde k vidění téměř stovka kreseb erbů tehdejších majitelů těchto objektů.

Účel díla

V roce 1888 probíhaly v R-U monarchii velkolepé oslavy 40 let panování císaře Františka Josefa I. To byla pro politické kruhy podporující Habsburky příležitost k manifestačním projevům věrnosti panovnickému domu. Také delegace moravské šlechty předala panovníkovi pozdravnou adresu spolu se zvláštním darem - albem Mährens Burgen und Schlösser. Album obsahovalo výše zmíněné fotografie, k nimž bylo na 31 listech připojeno 114 ručně kolorovaných, zlatem a stříbrem zdobených erbů těch rodů, které předání adresy organizovaly. To celé bylo předáno panovníkovi v ozdobné, bohatě vyřezávané skřínce. Krom originálu bylo vyrobeno 113 číslovaných kopií alba určených pro jednotlivé šlechtice a velkostatkáře, jejichž sídla jsou v albu vyobrazena. Kopii obdržely také některé významné instituce jako např. Císařsko - královská dvorní knihovna ve Vídni a brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum.

O vzniku díla

Přípravou byl pověřen komitét pod vedením moravského hejtmana Felixe hraběte Vettera z Lilie. Výběr zobrazených objektů provedl přední znalec moravských uměleckých památek - ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Brně August Prokop. Fotografie měla původně pořídit skupina několika fotografů, nakonec je však pořídil známý fotograf baron Raimund Stillfried. Časová tíseň, ve které fotografie musel pořizovat poté, co odmítl spoluúčast dalších fotografů, se však negativně podepsala na kvalitě některých snímků. Tisk těchto snímků metodou světlotisku provedla drážďanská firma Römmler & Jonas. Světlotisk se od jiných metod tisku liší tím, že se jedná o čistě fotomechanický proces, obraz není narušený žádným rastrem, používá se tedy tam, kde záleží na dokonalém podání kresby fotografie. Znakovou přílohu vytvořil během 74 dnů Ernst Krahl z Heraldicko-genealogického institutu ve Vídni. Ozdobnou skříňku podle návrhu Augusta Prokopa inspirovaného cca 150 cm vysokou burgundskou skříňkou ze 17. století, kterou můžete dodnes vidět v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu, zhotovila firma Stern & Knapp v Třešti. Celkové náklady dosáhly výše 15 000 zlatých.

Na úvod
Prohlížení
alba
CD-ROM
Napište mi
Odkazy